TENOFOVIR - UČINAK, PRIMJENA I RIZICI - AKTIVNI SASTOJCI

tenofovirIzbor Urednika
Skeletna scintigrafija
Skeletna scintigrafija
Tenofovir (također tenofovirdizoproksil) se terapeutski koristi kod infekcije HIV-1 i hepatitisom B. Tenofovirdizoproksil se aktivira na tenofovir u ljudskim stanicama. S jedne strane, inhibira obrnutu transkriptazu u HI