RASPAD MASNE KISELINE - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Raspad masne kiselineIzbor Urednika
Rezusov faktor
Rezusov faktor
Raspad masnih kiselina služi za stvaranje energije u stanicama i odvija se putem onoga što je poznato kao beta oksidacija. Tijekom beta oksidacije nastaje acetil-koenzim A koji se dalje razgrađuje u ugljični dioksid i vodu ili vraća u ciklus limunske kiseline