DINAMIČKA OKLUZIJA - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Dinamička okluzijaIzbor Urednika
Bol i peckanje kod mokrenja
Bol i peckanje kod mokrenja
U stomatologiji je dinamička okluzija izraz koji se koristi za opisivanje kontakata između zuba koji nastaju kretanjem donje čeljusti. Stomatolozi dijagnosticiraju normativnu ili odstupajuću dinamičku okluziju uz pomoć posebne folije