DOKSORUBICIN - UČINAK, PRIMJENA I RIZICI - AKTIVNI SASTOJCI

doksorubicinIzbor Urednika
Prepoznati i liječiti bolest pokreta
Prepoznati i liječiti bolest pokreta
Doksorubicin je lijek iz skupine antraciklina, koji se u kemoterapiji koriste kao citostatici za liječenje različitih vrsta raka. Aktivni sastojak pripada interkantansima.