LAMIVUDIN - UČINAK, PRIMJENA I RIZICI - AKTIVNI SASTOJCI

lamivudinomIzbor Urednika
Erythema exudativum multiforma
Erythema exudativum multiforma
Djelatna tvar lamivudin koristi se za liječenje AIDS-a i hepatitisa B bolesti imunološkog deficita. Pripada skupini antivirusnih lijekova.