OSMOTSKI TLAK - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Osmotski tlakIzbor Urednika
Prohormona konvertaza
Prohormona konvertaza
Osmotski tlak odgovara tlaku koji je prisutan na visoko koncentriranoj strani polupropusne ili selektivno propusne membrane u otapalu. Tlak pokreće protok otapala kroz membranu i daje mu smjer