MEDICINSKI TERMOMETRI - UPOTREBA I ZDRAVSTVENE KORISTI - MEDICINSKI UREĐAJI

Klinički termometarIzbor Urednika
Pedunculi cerebri
Pedunculi cerebri
Poseban instrument za određivanje tjelesne temperature naziva se klinički termometar. Koristi se za određivanje groznice.