DIUREZA - FUNKCIJA, ZADAĆE I BOLESTI - KRPERPROZESSE

DiurezaIzbor Urednika
Kompresijske čarape
Kompresijske čarape
Diureza je izlučivanje mokraće putem bubrega. Diureza se može terapijski ubrzati i koristiti za detoksikaciju. Kod bolesti poput dijabetes melitusa diureza prelazi prosječnu normalnu vrijednost od 1,5 litara dnevno.