ANTIFIBRINOLIZICI - UČINAK, PRIMJENA I RIZICI - AKTIVNI SASTOJCI

antifibrinolitikeIzbor Urednika
Sindrom bolesnog sinusa
Sindrom bolesnog sinusa
U farmakologiji i humanoj medicini izraz antifibrinolitik koristi se za sažimanje različitih aktivnih tvari koje dovode do otapanja fibrina. Kao rezultat toga, antifibrinolizici sprečavaju krvarenje, zbog čega se i nazivaju