PLATYSMA - STRUKTURA, FUNKCIJA I BOLESTI - ANATOMIJA
Glavni / Anatomija / 2020

platysmaIzbor Urednika
Skeletna scintigrafija
Skeletna scintigrafija
Platforma je kožni mišić koji se nalazi na vratu. Smješten između površinske fascije vrata i kože, nema izravnog kontakta između njega i kostura. Mišić koji pripada mimičnim mišićima postaje