NADLAKTICA - STRUKTURA, FUNKCIJA I BOLESTI - ANATOMIJA
Glavni / Anatomija / 2020

nadlakticaIzbor Urednika
Osip na vratu
Osip na vratu
Odjeljak nadlaktice naziva se nadlaktica. Spojen je na podlakticu preko zgloba lakta. Rameni zglob povezuje nadlakticu s ramenskim pojasom, a samim tim i prtljažnik.