NEUROFIZIOLOŠKA KONVERGENCIJA - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Neurofiziološka konvergencijaIzbor Urednika
Rak jetre (rak jetre)
Rak jetre (rak jetre)
Neuroni su organizirani u mrežnoj strukturi u ljudskom organizmu. Oni se međusobno povezuju neurofiziološkom konvergencijom. Neuron prima ulaze od raznih drugih neurona i zbraja ih ove ulaze