KOMUNIKACIJA - FUNKCIJA, ZADATAK I BOLESTI - KRPERPROZESSE

komunikacijaIzbor Urednika
Progerija tipa 1 (Hutchinson-Gilford progeria sindrom)
Progerija tipa 1 (Hutchinson-Gilford progeria sindrom)
"Ne možete komunicirati!" Ovaj je citat Paula Watzlawicka stvarnost. Čim ljudi dođu u kontakt s drugim ljudima, oni su u kontaktu sa svojom okolinom. Sposobnost komunikacije važna je za opstanak čovjeka