LJUDSKI HERPES VIRUS 6 - INFEKCIJA, PRIJENOS I BOLESTI - PATOGEN
Glavni / Patogen / 2020

Humani herpes virus 6Izbor Urednika
Gastrointestinalni stromalni tumor
Gastrointestinalni stromalni tumor
Humani herpes virus 6, koji se ukratko naziva HHV-6, pripada obitelji herpes virusa, koja je podijeljena na alfa, beta i gama podfamiliju. HHV-6 pripada poddružini beta herpes virusa, koji imaju vrlo uzak raspon domaćina i sami su