HEMOGLOBIN - FUNKCIJA I BOLESTI - LABORATORIJSKE VRIJEDNOSTI

hemoglobinIzbor Urednika
Bulozni pemfigoid
Bulozni pemfigoid
Naziv hemoglobin potječe od grčkih izraza za krv i sferu. Hemoglobin je, dakle, sferna komponenta ljudske krvi. Što je hemoglobin? Hemoglobin se nalazi kao dio čovjeka