CIKLUS SKRAĆIVANJA NA RASTEZANJE - FUNKCIJA, DUŽNOST I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Ciklus skraćivanja istezanjaIzbor Urednika
Erythema exudativum multiforma
Erythema exudativum multiforma
U ciklusu skraćivanja istezanja (DVZ), ekscentrično istezanje mišića prati koncentrična kontrakcija istog mišića, koja štedi energiju i koristi kinetičku energiju istezanja. DVZ igra važnu ulogu