KINDAMICIN - UČINCI, UPOTREBA I RIZICI - AKTIVNI SASTOJCI

klindamicinIzbor Urednika
Ukočeni vrat
Ukočeni vrat
Djelatna tvar klindamicin je antibiotik koji spada u farmakološku kategoriju linkozamida. Kindamicin je takozvani polu-sintetički derivat tvari linkomicin.