ZIDOVUDIN - UČINAK, PRIMJENA I RIZICI - AKTIVNI SASTOJCI

zidovudinIzbor Urednika
Erythema exudativum multiforma
Erythema exudativum multiforma
Zidovudin se hemijski naziva azidotimidin i kao takav je derivat nukleozida timidina. S farmakološkog gledišta, on je jedan od inhibitora reverzne transkriptaze i kao takav učinkovit je protiv intracelularnog umnožavanja HIV-a. Hoće