AKTINOMICIN D - UČINCI, UPOTREBA I RIZICI - AKTIVNI SASTOJCI

Aktinomicin D.Izbor Urednika
Limp (natečen)
Limp (natečen)
Aktinomicin D je citotoksični antibiotik također poznat kao daktinomicin. Aktinomicin D koristi se kao citostatičko sredstvo za inhibiranje rasta i dijeljenja stanica. Aktinomicin D koristi se za liječenje raka. To je pod