SIMETRIČNO-TONIČKI REFLEKS NA VRATU - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Simetrično-tonički refleks na vratuIzbor Urednika
Crijevna atonija (paraliza)
Crijevna atonija (paraliza)
Simetrično-tonički refleks na vratu refleks je u ranom djetinjstvu koji je fiziološki do trećeg mjeseca života. U leđnom položaju ispitivač savija djetetovu glavu i na taj način stimulira refleksno kretanje ruku i nogu.