SPIROMETAR - UPOTREBA I ZDRAVSTVENE KORISTI - MEDICINSKI UREĐAJI

spirometarIzbor Urednika
Rak jetre (rak jetre)
Rak jetre (rak jetre)
Spirometar je medicinski uređaj koji se koristi za mjerenje i bilježenje parametara funkcije pluća pri udisanju volumena zraka i protoka zraka za disanje. Moderni spirometri koriste različite tehnike poput turbine, pneumotahografa ili ultrazvuka