OKSIDATIVNA DEKARBOKSILACIJA - FUNKCIJA, DUŽNOST I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Oksidativna dekarboksilacijaIzbor Urednika
Autoimune bolesti
Autoimune bolesti
Oksidativna dekarboksilacija sastavni je dio staničnog disanja i odvija se u stanicama mitohondrija. Krajnji produkt oksidativne dekarboksilacije, acetil-coA, zatim se dalje obrađuje u ciklusu limunske kiseline.