KLEBSIELLA PNEUMONIAE - INFEKCIJA, PRIJENOS I BOLESTI - PATOGEN
Glavni / Patogen / 2020

Klebsiella pneumoniaeIzbor Urednika
Nezasićene masne kiseline
Nezasićene masne kiseline
Klebsiella pneumoniae jedna je od bolničkih klica. Bakterija uglavnom oštećuje ljude koji su već slabog zdravlja.