INTERKALIZACIJA - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

umetanjeIzbor Urednika
Kompresijske čarape
Kompresijske čarape
Interkalizacija je skladištenje čestica poput molekula ili iona u određenim kemijskim spojevima poput kristalnih rešetki. U biokemiji se pojam povezuje s interkalizacijom čestica između susjednih parova baza DNK