EMOCIONALNA INTELIGENCIJA - FUNKCIJA, ZADAĆE I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Emocionalna inteligencijaIzbor Urednika
Profilaksa tromboze
Profilaksa tromboze
Glavna razlika između emocionalne inteligencije i opće inteligencije je u tome što ima izražen emocionalni život. Ovaj izraz uključuje vlastiti emocionalni život kao i život drugih ljudi i može biti presudan