TAMNA PRILAGODBA - FUNKCIJA, ZADATAK I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Mračna prilagodbaIzbor Urednika
Erythema exudativum multiforma
Erythema exudativum multiforma
Tamna prilagodba (također: tamna adaptacija) opisuje prilagođavanje oka tami. Osjetljivost na svjetlost povećava se kao rezultat različitih procesa prilagodbe. Tamna adaptacija može biti posljedica urođene ili stečene bolesti