DEKLARATIVNO PAMĆENJE - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Deklarativno pamćenjeIzbor Urednika
Profilaksa tromboze
Profilaksa tromboze
Deklarativno pamćenje dio je dugoročne memorije. Ovo je memorija znanja koja se sastoji od sadržaja semantičke memorije o svijetu i epizodnih memorijskih sadržaja o vlastitom životu. Amnezija može