BILIRUBIN - STRUKTURA, FUNKCIJA I BOLESTI - ANATOMIJA
Glavni / Anatomija / 2020

bilirubinIzbor Urednika
Crijevna atonija (paraliza)
Crijevna atonija (paraliza)
Bilirubin je produkt raspada u metabolizmu hemoglobina. Makrofagi kontinuirano razgrađuju stare eritrocite u jetri i slezini i tako stvaraju bilirubin. Ako je ovaj proces poremećen, tvar se nakuplja i žutica