AMONIJ - DJELOVANJE I BOLESTI - LABORATORIJSKE VRIJEDNOSTI


Izbor Urednika
Gastrointestinalni stromalni tumor
Gastrointestinalni stromalni tumor
S kemijskog stajališta, amonij (NH4) je konjugirana kiselina koja pripada osnovnom amonijaku (NH3). Amonij je najčešći produkt raspada metabolizma aminokiselina.