DULJINA KORAKA - FUNKCIJA, ZADACI I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Duzina korakaIzbor Urednika
Limp (natečen)
Limp (natečen)
Duljina koraka je količina koja se koristi u analizi koraka i u sportu. Koristi se za kvalitativno i kvantitativno mjerenje i procjenu hodanja i trčanja.