PROHORMONA KONVERTAZA - FUNKCIJA, DUŽNOST I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Prohormona konvertazaIzbor Urednika
Autoimune bolesti
Autoimune bolesti
Prohormona konvertaza katalizira cijepanje nepotrebnih komponenti proteohormona i neuropeptida. Obično stupa na snagu odmah nakon prevođenja odgovarajućih proteina. Bolesti povezane s prohormon konvertazom