DUCHENNOVA MIŠIĆNA DISTROFIJA (DMD) - UZROCI, SIMPTOMI I LIJEČENJE - BOLESTI
Glavni / Bolesti / 2020

Duchennova mišićna distrofija (DMD)Izbor Urednika
Rezusov faktor
Rezusov faktor
Duchennova mišićna distrofija je zloćudna bolest mišića koja nastaje zbog genetskog oštećenja na X kromosomu, pa se bolest može pojaviti samo kod muškog potomstva. Simptomi se pokazuju već u dojenačkoj dobi