DINAMIČKA OKLUZIJA - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Dinamička okluzijaIzbor Urednika
Profilaksa tromboze
Profilaksa tromboze
U stomatologiji dinamična okluzija znači kontakte između zuba koji se ostvaruju pomicanjem donje čeljusti. Stomatolozi dijagnosticiraju normativnu ili odstupanju dinamičke okluzije pomoću posebne folije