DELAMINACIJA - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

delaminacijeIzbor Urednika
Erythema exudativum multiforma
Erythema exudativum multiforma
Embriogena delaminacija odgovara procesu u kojem stanice blastule sužavaju stanice budućeg endoderma u blastocoel. Delaminacija je korak u gastrulaciji i povezana je s kotiledonnim tvorbama