SAPONINI - FUNKCIJA I BOLESTI - LABORATORIJSKE VRIJEDNOSTI


Izbor Urednika
Erythema exudativum multiforma
Erythema exudativum multiforma
Saponini su sapuni slični spojevi koji se formiraju samo u biljkama. Pojedine molekule sastoje se od hidrofilnog i lipofilnog dijela. Njihove strukture, svojstva i načini djelovanja vrlo su raznoliki.