PROFAGI - INFEKCIJA, PRIJENOS I BOLESTI - PATOGEN
Glavni / Patogen / 2020

ProphagesIzbor Urednika
Rezusov faktor
Rezusov faktor
Fagova DNA umjerenih bakteriofaga naziva se profage ako je prisutan u bakterijskoj stanici domaćina. Bakteriofage je otkrio Félix Hubert d'Hérelle 1917. godine. Oni su virusi koji se prilagođavaju specifičnim bakterijama