BLIŽNJA FIKSACIJA - FUNKCIJA, ZADATAK I BOLESTI - KRPERPROZESSE

U blizini fiksacije



Izbor Urednika
Progerija tipa 1 (Hutchinson-Gilford progeria sindrom)
Progerija tipa 1 (Hutchinson-Gilford progeria sindrom)
Bliska fiksacija je vizualna koncentracija na stimulans u neposrednoj blizini. Vidna jama je točka mrežnice najoštrijeg vida i koristi se za fiksaciju. Za blizinu fiksacije potrebno je usko smještaj oka pored jame