MITOHONDRION - STRUKTURA, FUNKCIJA I BOLESTI - ANATOMIJA
Glavni / Anatomija / 2020

mitohondrijaIzbor Urednika
Limp (natečen)
Limp (natečen)
Stanična organela naziva se mitohondrion koji, pored ostalih funkcija, prvenstveno sudjeluje u opskrbi stanice putem metabolizma adenosin trifosfata. Mitohondriji imaju vlastiti genetski materijal u obliku mitohondrija