LEISHMANIA TROPICA - INFEKCIJA, PRIJENOS I BOLESTI - PATOGEN
Glavni / Patogen / 2020

Leishmania tropicaIzbor Urednika
Osip na bradi
Osip na bradi
Leishmania tropica pripadaju velikoj skupini flageliranih protozoa koji žive unutarćelijski u makrofazima u kožnom tkivu i zahtijevaju prebacivanje između komarca pijeska ili leptira komaraca i kralježnjaka za njihovu distribuciju. Ti si uzrok