GLUKONEOGENEZA - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

glukoneogenezuIzbor Urednika
Gastrointestinalni stromalni tumor
Gastrointestinalni stromalni tumor
Glukoneogeneza osigurava novu sintezu glukoze iz piruvata, laktata i glicerina u tijelu. Na taj način osigurava opskrbu organizma glukozom tijekom razdoblja gladi. Poremećaji glukoneogeneze mogu dovesti do opasne hipoglikemije f