TETIVE - STRUKTURA, FUNKCIJA I BOLESTI - ANATOMIJA
Glavni / Anatomija / 2020

tetiveIzbor Urednika
Gastrointestinalni stromalni tumor
Gastrointestinalni stromalni tumor
Da nisu postojale pokretne komponente između pojedinih kosti našeg tijela koje stvaraju vezu između segmenata, ljudi se ne bi sastojali od uređene strukture. Tetive se ispunjavaju u ovom kontekstu