KORONARNI VASKULARNI OTPOR - FUNKCIJA, DUŽNOST I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Koronarni vaskularni otporIzbor Urednika
Erythema exudativum multiforma
Erythema exudativum multiforma
Vaskularni otpor je otpor kojem se krvna žila protivi krvi. Riječ "korona" znači vijenac ili vijenac i opisuje koronarne žile u medicinskoj terminologiji. Budući da je cirkulacija krvi preko